Het huis, de mentor, het archief

Christian Kieckens in deSingel
Beeldende Kunsten
Christian Kieckens, Ontwerpschets 'Una Porta per Venezia Piazzale Roma, 1990' coll.APA

 

Architect Christian Kieckens behoort tot een generatie architecten die in de jaren 1970 de basis legden voor de internationale doorbraak van architectuur uit Vlaanderen. Het Vlaams Architectuurinstituut brengt in een overzichtstentoonstelling hulde aan een man die van architectuur­reflectie zijn handelsmerk maakte. 

Alles wat Christian Kieckens doet ademt architectuur. Sinds de jaren 1970 legt hij zich volledig toe op “het onderzoek naar de autonomie van de architectuur”: de kerken van Francesco Borromini, de piramide van Cheops, barokkoepels in Bohemen, de Zwitserse neutraliteit, het werk van zijn mentor Pieter De Bruyne, … Zijn carrière is een zoektocht naar hoe woord en beeld, theorie en geschiedenis versmelten in verbeelding en gebruik. Dit vertaalt zich in de vaak visuele eenvoud van zijn ontwerpen.

 

‘Het huis. De mentor. Het archief.’ is een weerspiegeling van drie grote speerpunten in Kieckens’ loopbaan. “In het huis wordt gezocht, bedacht en gebouwd. De mentor kijkt, schrijft en geeft door. Terwijl het archief bewaart, aanreikt en afstand neemt. De architect is hierbij afwezig, wat getoond wordt, is wat blijft”, aldus Kieckens.

 

Ook in de scenografie van de tentoonstelling is deze driedeling merkbaar. ‘Het huis’ is een installatie in textiel op schaal 1:1 en relateert aan “de tent als oorsprong van de architectuur”. ‘Het archief’ toont enerzijds originele tekeningen uit de periode 1974-1995, anderzijds focust dit luik op de kennisoverdracht bij de ontwerppraktijk tussen 1996 en 2015. ‘De mentor’ behelst het docentschap aan diverse architectuurinstituten sinds 1980 en bundelt documentatie over studiereizen, uitnodigingen voor gastprofessoren, publicaties en studentenprojecten uit voornamelijk de Open Studio aan de Universiteit Antwerpen.

 

 

Hilde Daem, Marc Dubois, Paul Robbrecht, Christian Kieckens en Marie-José Van Hee, deSingel, 30 januari 1997 © Bart Lenoir

Architectuur uit Vlaanderen en Brussel geniet vandaag internationaal grote belangstelling. In de jaren zeventig legde een groep jonge, opkomende architecten de basis voor dit succes. Het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel nodigen een van hen uit om een tentoonstelling te maken: Christian Kieckens. Twee ‘compagnons de route’ creëren mee het referentie­kader: Maarten Lambrechts en Katrien Vandermarliere. Ook het recent aan het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA) geschonken archief, dat getuigt van een omvangrijke verzameling denk-, teken- en presentatiewerk, biedt materiaal voor de expositie.

 

 

De tentoonstelling ‘Het huis. De mentor. Het archief.’ toont de wisselwerking tussen architectuurgeschiedenis, ontwerpend onderzoek, docentschap en gebouwd oeuvre. Architectuur waar elk onderdeel noodzakelijk is. Niets meer, maar ook niets minder.

 

Ontvangstaula Crematorium Daelhof, Zemst, Christian Kieckens Architects ism DAE, 2011-2015 © Reiner Lautwein

Het huis. De mentor. Het archief.

Christian Kieckens

 

Nog tot 5 juni 2016

Van woensdag tot zondag

van 14u00 tot 18u00

 

Curatoren:

Christian Kieckens

Maarten Lambrechts

Katrien Vandermarliere

 

Tentoonstellingsontwerp

en grafiek:

Christian Kieckens

Something Els
 

Lezingen:

Marie-José Van Hee, 14 maart

Marc Dubois, 23 maart

Paul Robbrech, 29 maart

telkens om 20u00

in de Muziekstudio

reserveren via

www.vai.be/inschrijven

 

Vlaams Architectuurinstituut

deSingel Intern. Kunstcampus

i.s.m. Architectuurarchief

Provincie Antwerpen (APA)

 

www.desingel.be

 

www.via.be